LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 8 listopada 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 8 listopada 2022
Długość nagrania: 00:36:48
Liczba odtworzeń: 701
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie posiedzenia.
15:042.Sprawdzenie kworum.
15:073.Przedstawienie porządku obrad.
15:254.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
15:375.Uchwała w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
15:396.Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 października 2022 r. Nr LXI/529/22 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
15:397.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad