XIV Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 28 sieprnia 2019 roku

Rada Miasta Marki
Czas publikacji: 16 dni 22 godziny temu
Dłuugość nagrania: 01:06:12
Liczba odtworzeń: 31
Jakość nagrania: SD | HD