Sesja Rady w dniu piątek, 4 listopada 2022

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 4 listopada 2022
Długość nagrania: 00:17:48
Liczba odtworzeń: 509
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:311.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad sesji.
16:462. Podjęcie uchwały w sprawie:zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022
16:473. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Grębocice.
4. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad