XLIV sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 25 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:54
Liczba odtworzeń: 116
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Przedstawienie porządku obrad.
09:102.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
09:123.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
09:134.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad