Sesja Rady w dniu piątek, 21 października 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 88 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:41:02
Liczba odtworzeń: 130
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych
5.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego /projekt nr 612.2022/
2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 613.2022/
3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 614.2022/
4.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych /projekt nr 615.2022/
5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 619.2022/
6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 620.2022/
6.Sprawy różne, wolne wnioski
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad