Sesja Rady w dniu piątek, 28 października 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 89 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:56
Liczba odtworzeń: 224
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Omówienie i funkcjonowanie Bazarku Natury w Krępie Słupskiej.
4. Omówienie stawek podatkowych na 2023 rok.
5. nformacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał.
a) - druk Nr 1 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk.
b) - druk Nr 2 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023
c) - druk Nr 3 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1)
d) - druk Nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku na 2023r.
e)- druk Nr 5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
f) - druk Nr 6 w sprawie współdziałania z Miastem Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Damnica oraz Gminą Smołdzino przy realizacji inwestycji pn."Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku"
g) - druk Nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok
h) - druk Nr 8 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad