Sesja Rady w dniu czwartek, 27 października 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 32 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:31:17
Liczba odtworzeń: 87
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie obrad
13:102.Przyjęcie porządku obrad
13:103.Przyjęcie protokołu z obrad LIIISesji Rady Miejskiej w Kępnie
13:134.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
13:145.Interpelacje i zapytania radnych
13:146.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
13:527.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach
14:20a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
14:36b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
14:46c)Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 i nr 5 w Kępnie oraz Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Hanulinie”
14:48d)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w 2022 roku przez Gminę Kępno wkładu pieniężnego do spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.
15:04e)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kępno do spółki „PROJEKT KĘPNO” Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego i pieniężnego w podwyższanym kapitale zakładowym spółki,
15:12f)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
15:16g)Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru miasta Kępno
15:21h)Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno w obrębach ewidencyjnych: Borek Mielęcki, Osiny, Przybyszów, Rzetnia, Szklarka Mielęcka
15:289.Wolne wnioski i informacje
15:3410.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad