LV Sesja Rady w dniu czwartek, 27 października 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 27 października 2022
Długość nagrania: 00:43:11
Liczba odtworzeń: 325
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy Lipno.
16:082.Ustalenie kworum.
16:093.Przyjęcie protokółu LIV Sesji Rady Gminy Lipno.
16:144.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:185.Sprawozdanie Wójta Rady Gminy Lipno z najważniejszych działań podjętych w Urzędzie Gminy Lipno w okresie międzysesyjnym.
16:196.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wilkowice, w obszarze ulicy Usługowej, druk nr 429.
16:207.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wilkowice, w obszarze ulicy Cukrowej, druk nr 430.
16:218.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wilkowice, będącej kontynuacją ulicy Jesionowej, druk nr 431.
16:239.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, druk nr 432.
16:2310.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, druk nr 433
16:2411.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, druk nr 434.
16:2512.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Lipno składników mienia komunalnego do korzystania , druk nr 435.
16:2713.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipno, druk nr 436.
16:2814.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022 , druk nr 437
16:2915.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 438
16:5016.Wolne wnioski i informacje.
16:5017.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad