Sesja Rady w dniu czwartek, 27 października 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 33 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:13:12
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji.
10:022.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:063.Przyjęcie porządku obrad.
10:084.Przyjęcie protokołów z LXIV, LXV sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:235.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:266.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego”.
10:307.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży uczącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat przemyski, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.
10:338.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Przemyski jest organem prowadzącym.
11:069.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
11:1010.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Bircza w formie dotacji celowej na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 116015 R Bircza "Rynek"- Bircza "Kamienna Górka".
11:1311.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
11:1312.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad