LVI Sesja Rady Miasta - 20 października 2022 r.

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 95 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 04:04:49
Liczba odtworzeń: 218
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:192.Ustalenie porządku dziennego obrad.
09:193.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.
09:204.Powołanie Komisji Uchwał.
5.Wnioski obywatelskie.
10:07a)Stanowisko Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę.
10:136.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 144/22 z dnia 12.10.2022 r.).
10:207.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 145/22 z dnia 12.10.2022 r.).
10:228.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 146/22 z dnia 12.10.2022 r.).
10:24a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 148/22 z dnia 17.10.2022 r.).
10:289.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. (druk nr 147/22 z dnia 12.10.2022 r.).
10:2910.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 141/22 z dnia 11.10.2022 r.).
10:3111.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ (druk nr 142/22 z dnia 11.10.2022 r.).
10:3212.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 143/22 z dnia 11.10.2022 r.).
10:55a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen jednorazowych biletów i karnetów wstępu oraz innych opłat za korzystanie z pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (druk nr 149/22 z dnia 17.10.2022 r.).
11:02b)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 150/22 z dnia 19.10.2022 r.).
13.Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa spółek prawa handlowego, w których Miasto Zduńska Wola ma 100% udziałów za okres 2021 roku:
11:12a)Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
11:16b)Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
11:44c)Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
11:45d)Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli,
12:50e)Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli.
12:5214.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
13:0015.Sprawy różne.
13:0516.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13:0517.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad