XLVIII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 26.10.2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 27 października 2022
Długość nagrania: 02:39:11
Liczba odtworzeń: 378
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:371.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:372. Przedstawienie porządku obrad.
12:373. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:374. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
12:376. Informacja Centrum Zdrowia Tuchów na temat bieżącej działalności oraz koncepcji utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego obejmujacego obszar Gminy Tuchów.
7. Podejmowanie uchwał:
12:381) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034,
12:382) w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok.
12:383)Apel nr 1/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 października 2022 w sprawie utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie powiatu tarnowskiego
12:388. Odpowiedzi na interpelacje.
12:389. Zapytania i wolne wnioski.
12:3810. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad