LIX sesja Rady Gminy - 2022-10-26

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 41 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:18:35
Liczba odtworzeń: 71
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:331.Otwarcie LIX sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:342.Przyjęcie porządku obrad.
14:343.Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji.
14:374.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
14:381)uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewid. 111/2 obręb Grabownica
14:392)uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewid. 196 obręb Wierzchowice
14:413)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
14:414)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035
14:486.Sprawy różne.
14:487.Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Krośnice - najnowsze transmisje z obrad

4 dni 4 godziny temu 20
12 dni 4 godziny temu 43
41 dni 3 godziny temu 71
68 dni 4 godziny temu 81
99 dni 5 godzin temu 152
123 dni 7 godzin temu 158
141 dni 7 godzin temu 196
158 dni 12 godzin temu 215
189 dni 4 godziny temu 250
225 dni 4 godziny temu 258
251 dni 5 godzin temu 252
267 dni 5 godzin temu 278
Pokaż wszystkie transmisje