LII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 października 2022 r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 41 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:25:19
Liczba odtworzeń: 143
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:101.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
09:183.Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 września 2022 r.
09:204.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a)zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kaliski,
09:59b)w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”,
10:03c)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
10:05d)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030.
10:076.Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2022 roku.
10:087.Przyjęcie Informacji z wykonania planu finansowego Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2022 roku.
10:098.Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok szkolny 2021/2022.
10:199.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2021 rok.
10:2110.Interpelacje i zapytania radnych.
10:3111.Wnioski i oświadczenia radnych.
10:3112.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad