Sesja Rady w dniu wtorek, 25 października 2022

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 155 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:41:46
Liczba odtworzeń: 182
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:301.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:322.Przedstawienie porządku obrad sesji.
15:393. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Pani Janiny Zimirskiej.
15:414. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
15:495. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
15:546. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.
15:567. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
15:578. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach.
16:009.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach
16:0210. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Grębocice.
16:0411. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grębocice.
16:0612. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice.
16:0713. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Kwielicach Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Grębocicach.
16:0814. Przedłożenie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021 do tego zobowiązanych.
16:0915. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2021/2022.
16:0916. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16:1217. Sprawy różne.
16:1318. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad