XLIII sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 46 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:11:41
Liczba odtworzeń: 144
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Przedstawienie porządku obrad.
09:102.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
09:143.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognzy Finansowej Powiatu Legnickiego.
09:154.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad