Nagranie XL sesji Rady Miejskiej z dnia 06.10.2022 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 168 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:06:36
Liczba odtworzeń: 251
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:231.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:242. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2022 r.
14:363. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:484. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Czarna Białostocka na lata 2017 – 2020, za okres obejmujący 2019 r. i 2020 r.
14:495. Informacja Burmistrza Czarnej Białostockiej o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach podległych gminie, za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów: a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej, b) Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, c) Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej, d) Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.
14:516. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok.
14:547. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
15:018. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czarna Białostocka na lata 2022-2025”.
15:0310. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej oraz nadania statutu.
15:1111. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Czarna Białostocka.
15:1312. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na rok 2023.
15:3413. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na realizację zadań dotyczących inicjatywy lokalnej.
15:3614. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
15:3715. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat przyjętych w 2022 roku oświadczeń majątkowych.
15:4116. Informacja Burmistrza Czarnej Białostockiej na temat przyjętych w 2022 roku oświadczeń majątkowych.
16:2417. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
16:2618. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad