Sesja Rady w dniu wtorek, 27 września 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 170 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:02:05
Liczba odtworzeń: 375
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów za lata 2018-2022.
3. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/481/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 grudnia 2021r sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2022
b) - druk Nr 2 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk.
c) - druk Nr 3 w sprawie nadania Statutu Oddziałom żłobkowym w Przedszkolu Gminnym „Bajka” w Jezierzycach
d) - druk Nr 4 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXIX/319/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego przyznawanie dodatku stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk.
e) - druk Nr 5 w sprawie rozpatrzenia wniosku
f) - druk Nr 6 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupsk oraz Prezesa OSP Krępa Słupska
g) - druk Nr 7 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk
h) - druk Nr 8 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/465/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115 G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)
i) - druk Nr 9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok
j) - druk Nr 10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad