Sesja Rady w dniu piątek, 30 września 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 30 września 2022
Długość nagrania: 02:17:44
Liczba odtworzeń: 469
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:431.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:462.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:493.Przyjęcie protokołu z sesji.
12:344.Informacja na temat stanu dróg Powiatowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
12:455.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:491)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gąbin, Nowe Grabie, Dobrzyków, Karolew, Grabie Polskie, Górki, Lipińskie, Stary Kamień, Borki, Koszelew, Piaski, Czermno
12:532)zaliczenia drogi w ulicy Zielonej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
12:563)zaliczenia drogi w ulicy Sportowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
13:004)określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
13:035)utworzenia Młodzieżowej Rady w Mieście i Gminie Gąbin i nadania jej statutu.
13:066)zaciągnięcia kredytu długoterminowego
13:097)zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
13:128)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok.
13:557.Zapytania i wolne wnioski.
13:568.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad