III Sesja Rady Powiatu Świeckiego - 12 grudnia 2018

Rada Powiatu Świeckiego
Czas publikacji: 364 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:40:44
Liczba odtworzeń: 334

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie III sesji i stwierdzenie quorum.
14:252.Przyjęcie porządku obrad.
14:273.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
14:304.Złożenie ślubowania przez radnego, który po raz pierwszy uczestniczy w sesji Rady Powiatu Świeckiego.
14:375.Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
14:436.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:45a)wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
15:16b)wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Finansowej,
15:19c)wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
15:20d)wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
15:22e)wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej,
15:24f)wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki,
15:25g)wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
15:28h)wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
15:29i)wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
15:30j)wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
15:32k)wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej,
15:35l)wyboru członków Komisji Infrastruktury i Gospodarki,
15:37m)wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
15:39n)wyboru członków Komisji Polityki Finansowej,
15:45o)zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018.
16:298.Przedłożenie „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego za lata 2016-2017”.
17:459.Prezentacja projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029.
17:5010.Sprawy różne.
17:5011.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad