LIV Sesja Rady w dniu czwartek, 29 września 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 29 września 2022
Długość nagrania: 01:44:55
Liczba odtworzeń: 861
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:221.Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Lipno.
16:232.Ustalenie kworum.
16:283.Przyjęcie porządku obrad LIV Sesji Rady Gminy Lipno.
16:304.Przyjęcie Protokołów LII i LIII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:325.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:366.Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z najważniejszych działań podjętych w Urzędzie Gminy Lipno w okresie międzysesyjnym.
16:377.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wilkowice, będącej kontynuacją ulicy Cisowej, druk nr 405.
17:248.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, druk nr 406.
17:259.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, druk nr 407.
17:2810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno, druk nr 408.
17:2911.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 409.
17:3312.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 410 A.
17:3413.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2022 roku, druk nr 428.
17:3714.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Goniembice, druk nr 411
17:3715.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Górka Duchowna, druk nr 412.
17:3816.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Gronówko, druk nr 413.
17:3917.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Klonówiec, druk nr 414.
17:3918.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Koronowo, druk nr 415.
17:4019.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Lipno , druk nr 416.
17:4020.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Mórkowo, druk nr 417.
17:4121.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Radomicko, druk nr 418.
17:4122.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Ratowice, druk nr 419.
17:4223.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Smyczyna, druk nr 420.
17:4224.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Sulejewo, druk nr 421.
17:4325.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Targowisko, druk nr 422.
17:4426.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Wilkowice, druk nr 423.
17:4427.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Wyciążkowo , druk nr 424.
17:4528.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Żakowo , druk nr 425.
17:5029.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie parkowi w Wilkowicach imienia Erazma Stablewskiego, druk nr 426.
17:5230.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, druk nr 427.
18:0631.Wolne wnioski i informacje.
18:0632.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad