Sesja Rady w dniu czwartek, 29 września 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 29 września 2022
Długość nagrania: 01:49:45
Liczba odtworzeń: 366
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:091.Otwarcie obrad
13:122.Przyjęcie porządku obrad
13:123.Przyjęcie protokołu z obrad LI i LII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
13:134.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
13:145.Interpelacje i zapytania radnych
13:146.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
13:147.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach
13:18a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
13:37b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok,
14:16c)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
14:20d)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
14:26e)Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLII/308/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu na rok 2022 i uchylająca uchwałę nr XLVII/341/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu
14:33f)Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat w przedszkolach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym
14:36g)Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
14:529.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2022 roku.
14:5210.Wolne wnioski i informacje
14:5311.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad