Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 382 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:42:59
Liczba odtworzeń: 397
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Pisz.
14:032.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:043.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu Pisz.
14:054.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:085.Interpelacje i zapytania radnych.
14:086.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
7.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:09a)w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Mieszkańców ul. Kajki w Piszu,
14:10b)zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
14:10c)w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących
14:12d)zmieniającej uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
14:14e)w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu,
14:16f)w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2020 r.,
14:18g)w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
14:19h)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-20123,
14:21i)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.
14:248.Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Pisz na 2020 rok.
14:339.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:3710.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:4411.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:4512.Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad