LVIII sesja Rady Gminy - 2022-09-29

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 68 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:15:11
Liczba odtworzeń: 82
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042.Przyjęcie porządku obrad.
14:043.Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji.
14:064.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
14:071)uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice
14:082)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego obowiązku zawarcia umowy
14:093)uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”
14:104)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośnice
14:105)uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośnice
14:126)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
14:127)uchwała w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach - jednostki budżetowej Gminy Krośnice
14:138)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
14:149)uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035
14:146.Sprawy różne.
14:157.Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Krośnice - najnowsze transmisje z obrad

4 dni 5 godzin temu 20
12 dni 5 godzin temu 44
41 dni 4 godziny temu 71
68 dni 4 godziny temu 82
99 dni 5 godzin temu 153
123 dni 8 godzin temu 158
141 dni 8 godzin temu 197
158 dni 13 godzin temu 216
189 dni 5 godzin temu 250
225 dni 5 godzin temu 258
251 dni 6 godzin temu 252
267 dni 6 godzin temu 278
Pokaż wszystkie transmisje