LX sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 29 września 2022 r. o godz. 10.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 123 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:59:31
Liczba odtworzeń: 583
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie obrad LX sesji i stwierdzenie kworum.
10:042.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10:165.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (LX_515_2022).
10:176.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (LX_516_2022).
10:187.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych i przejętych do prowadzenia przez Gminę Stryków (LX_517_2022).
10:208.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2023 rok (LX_518_2022).
10:219.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LX_519_2022).
10:2210.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LX_520_2022).
10:2311.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (LX_521_2022).
10:2412.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie (LX_522_2022).
10:2513.Zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 19 lipca 2022 r.
10:2614.Zatwierdzenie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 9 września 2022 r.
11:5015.Sprawy różne.
12:0016.Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12:0017.Zamknięcie obrad LX sesji.
pokaż cały porządek obrad