XLII sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 62 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:09:13
Liczba odtworzeń: 162
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Przedstawienie porządku obrad.
13:082.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
13:093.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
13:104.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad