Sesja Rady w dniu 27 września 2022r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 62 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:36
Liczba odtworzeń: 98
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:301.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
15:322. Przyjęcie porządku obrad.
15:373. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022-2035.
15:434. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
15:435. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad