Lista obecności na posiedzeniu

Nadzwyczajna Sesja Rady w dniu środa, 20 lipca 2022

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 27 września 2022
Długość nagrania: 00:53:42
Liczba odtworzeń: 710
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4. Zamknięcie obrad.
5.wniosek: par.1 ust. 2 pkt 3 - zmiana - od 4 do 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych
6.wniosek- zmiana par.2 pkt 2 - na pierwszym posiedzeniu GRDZPP przedstawiciele GRDZPP spośród swoich członków wybierają Przewodmiczącego i Sekretarza
7.wniosek o dodanie : par 1 ust. 6 o treści : każda organizacja pożytku publicznego działająca na terenie Gminy Konstsncin-Jeziorna może zgłosić tylko 1 kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
pokaż cały porządek obrad