Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 14 września 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 71 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 08:59:53
Liczba odtworzeń: 140
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:06IOtwarcie.
09:13IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:14IIIPrzyjęcie protokołów z XLIX i L Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
09:15IVInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XLIX do LI Sesji Rady Miejskiej.
10:01VSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
10:26VIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIPodjęcie uchwał w sprawie:
13:481.zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045.
13:502.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
15:483.rozpoczęcia procesu likwidacji spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S. A. – ostrowskiego holdingu komunalnego.
15:494.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Nowa Krępa.
15:505.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy ul. Wrocławskiej- cześć A.
15:516.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Na Polance oraz działki nr 40/3 z obrębu 0043.
15:557.zmiany Uchwały nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
15:578.zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
16:239.przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenie odpowiedzi na skargę,
16:2710.nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Panu Tomaszowi Lach,
16:2811.nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego śp. Emilii Nawrockiej,
16:3112.przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
16:3213.przyznania Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
18:01VIIIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18:01IXWolne wnioski i informacje.
18:03XZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad