Sesja Rady w dniu środa, 7 września 2022

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 26 września 2022
Długość nagrania: 00:40:55
Liczba odtworzeń: 770
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Omówienie sprawy bazy lokalowej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Łosie.
2.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za I półrocze 2022 r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Ropa.
pokaż cały porządek obrad