LIX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 16 września 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 26 września 2022
Długość nagrania: 00:07:20
Liczba odtworzeń: 956
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:211.Otwarcie obrad sesji.
15:222.Sprawdzenie kworum.
15:233.Przedstawienie porządku obrad.
15:274.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
15:275.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad