[KADENCJA 2018-2023] LVIII Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 22 września 2022

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 6 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:15:29
Liczba odtworzeń: 50
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
16:423. (Druk Nr 558) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:444. (Druk Nr 559) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
16:465. (Druk Nr 557) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ożarów Mazowiecki, na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Duchnicach.
16:486. (Druk Nr 555) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębów Płochocin i Ołtarzew – w rejonie ulicy Gołaszewskiej.
16:527. (Druk Nr 556) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew – część II.
16:538. (Druk Nr 510) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:569. (Druk Nr 547) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach.
16:5810. (Druk Nr 560) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”.
17:3511.(Druk Nr 561) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
17:3612. Interpelacje i zapytania radnych.
17:4613. Wolne wnioski.
17:4614. Sprawy organizacyjne.
17:4615. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad