Nagranie z obrad LXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 września 2022r.

Rada Miejska w Jarocinie
Czas publikacji: 22 września 2022
Długość nagrania: 01:28:27
Liczba odtworzeń: 471
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad;
2.Zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości przez teren Gminy Jarocin;
18:293.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad