L Sesja Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 22 września 2022 r.

Rada Powiatu Gorzowskiego
Czas publikacji: 6 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:47:43
Liczba odtworzeń: 100
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

*Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4.Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z prac Zarządu między sesjami.
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 141.XXVII.2020 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorzowski.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 232/XLIV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 marca 2022r. w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2022 r.
14.Informacja Starosty Gorzowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
15.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
16.Sprawozdania z działań podejmowanych na obszarze Powiatu Gorzowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny za 2021 r.: Strzelce Krajeńskie, Gorzów Wlkp., Sulęcin, Słubice, Drezdenko, Myślibórz.
17.Sprawozdanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gorzowskiego z kontroli przeprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 229/XLII/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej do podjęcia czynności kontrolnych.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Stałych.
20.Sprawy bieżące.
21.Zamknięcie L sesji Rady Powiatu Gorzowskiego.
pokaż cały porządek obrad