XLIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Rada Miejska we Wschowie
Czas publikacji: 190 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 04:12:28
Liczba odtworzeń: 309
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:092. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
10:093. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.
10:454. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
10:465. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.
10:496. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2022 r.
11:147. Informacja o działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. za 2021 r.
11:488. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
12:129. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok.
12:1510. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022- 2029.
12:1711. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
12:3312. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie.
13:0113. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłego lotniska we wsi Łysiny.
13:0314. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „TYLEWICE II” i „HETMANICE WJ”
13:0615. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
13:0916. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony garaży i komórek stanowiących własność Gminy Wschowa.
13:2917. Podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wschowa, a gminą Delyatyn w Ukrainie.
13:4418. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wschowa.
13:5219. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/175/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.
13:5520. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/50/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznym przedszkolu i oddziałach podstawowych w publicznych szkołach podstawowych.
13:5621. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
14:0422. Interpelacje i zapytania radnych.
14:1623. Wnioski i informacje.
14:1624. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska we Wschowie - najnowsze transmisje z obrad

1 dzień 5 godzin temu 38
36 dni 3 godziny temu 92
126 dni 9 godzin temu 161
154 dni 9 godzin temu 245
168 dni 5 godzin temu 259
190 dni 2 godziny temu 309
197 dni 7 godzin temu 245
280 dni 4 godziny temu 475
336 dni 9 godzin temu 392
Pokaż wszystkie transmisje