XLIV Sesja Rady Gminy w Radzanowie w dniu 22 września 2022

Rada Gminy Radzanowo
Czas publikacji: 22 września 2022
Długość nagrania: 01:20:41
Liczba odtworzeń: 404
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:242.Przyjęcie porządku obrad.
12:273.Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkola z terenu gminy do zajęć w roku szkolnym 2022/2023.
12:284.Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2021r.
12:585.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanowo za I półrocze 2022r.
6.Dyskusja oraz rozpatrzenie projektu uchwały:
13:00a)zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo;
13:01b)zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2022 Nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2021r. .
13:037.Przyjęcie protokołu z sesji w dn. 22.06.2022r. i 14.07.2022r.
13:198.Wolne wnioski.
13:209.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad