XLIV Sesja Rady Gminy Lisewo, 22 września 2022 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 22 września 2022
Długość nagrania: 00:10:38
Liczba odtworzeń: 514
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:331.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
08:332.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
08:343.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
08:38a)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 – projekt nr 1;
08:39b)zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie- projekt nr 2;
08:41c)określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 – projekt nr 3.
08:425.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad