Sesja Rady w dniu poniedziałek, 12 września 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 22 września 2022
Długość nagrania: 04:10:42
Liczba odtworzeń: 506
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2021 rok.
4.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad