Sesja Rady w dniu środa, 24 sierpnia 2022

Rada Miejska w Krobi
Czas publikacji: 6 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:37:07
Liczba odtworzeń: 38
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
15:384.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:395.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
15:406.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Krobi oraz nadania jej statutu.
15:427.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
15:448.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Pudliszkach przy ulicy Ponieckiej nr 4.
15:459.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
15:4710.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu.
15:5211.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2022 – 2030.
16:0212.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022.
16:0413.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Kobylińskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich.
16:0414.Wolne głosy i wnioski.
16:0515.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad