Sesja Rady w dniu środa, 21 września 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 69 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:00:15
Liczba odtworzeń: 179
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:031.Otwarcie sesji.
11:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
11:053.Przyjęcie porządku obrad.
11:084.Przyjęcie protokołów z LX, LXI, LXII, LXIII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
11:305.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:346.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji.
11:387.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przemyski.
11:548.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
11:599.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
12:0410.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
12:0711.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
12:4912.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
12:5613.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
13:0014.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.
13:0215.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
13:0216.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad