Sesja Rady w dniu piątek, 16 września 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 71 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 06:07:40
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:341.Otwarcie obrad.
15:342.Wnioski do porządku obrad.
21:393.Dyskusja nad nadzorem właścicielskim oraz funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa Energetycznego Spółka z .o.o. i Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.
21:394.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad