Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 15 września 2022

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 16 września 2022
Długość nagrania: 01:46:59
Liczba odtworzeń: 580
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
12:01a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
12:02b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:352.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:353.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
13:014.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
13:055.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Damnica.
13:126.Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Damnica.
13:247.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
13:288.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok.
13:309.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2022 - 2034.
13:3110.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024".
13:3211.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:3312.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:3413.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Damnica.
13:3514.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Damnica.
13:3615.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Damnica.
13:3716.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
13:3717.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Damnica od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica środków na finansowanie inwestycji pn.:”Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa-Zagórzyczki, w Gminie Damnica”.
13:3918.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/391/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behavioralnym w Gminie Damnica na 2022 rok”.
13:4419.Wolne wnioski i informacje.
13:4420.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad