XLI sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 74 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:21:18
Liczba odtworzeń: 281
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:111.Przedstawienie porządku obrad.
14:08a)Wprowadzenie do porządku obrad punktu "podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych".
14:08b)Wprowadzenie do porządku obrad punktu "podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych".
14:08c)Wprowadzenie do porządku obrad punktu "podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych".
14:11d)Przyjęcie porzadku obrad.
14:292.Wręczenie odznaczeń i wyróżnień strażackich.
14:373.Wręczenie podziękowań pracownikom Starostwa Powiatowego w Legnicy.
14:374.Przyjęcie protokołów XXXIX i XL sesji Rady Powiatu Legnickiego.
14:465.Interpelacje i zapytania.
14:516.Sprawozdanie z realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu legnickiego w roku 2021.
15:017.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
15:028.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2022 r.
15:049.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2022 r.
15:0510.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
15:0611.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legnickiego położonej w obrębie Brennik gminy Ruja.
15:0612.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
15:0713.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki.
15:1614.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
15:1815.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
15:1916.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
15:2117.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
15:2218.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
15:2219.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
15:2320.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15:2321.Wnioski i oświadczenia.
15:2322.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad