XLVI Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 16 września 2022

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 254 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:10:49
Liczba odtworzeń: 556
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o.
b) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
3. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad