Sesja Rady w dniu środa, 7 września 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 7 września 2022
Długość nagrania: 01:40:42
Liczba odtworzeń: 521
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:591.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:012.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:043.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:154.Informacja Burmistrza o bieżacych zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:181)nadania nazwy ulicy,
11:202)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
11:223)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
11:244)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031,
11:275)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok,
12:356.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad