XXI Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 2019

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 470 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:31
Liczba odtworzeń: 540
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu grajewskiego.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
b)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023,
c)w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023,
d)w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2020,
e)w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad