Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 grudnia 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 227 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:07:12
Liczba odtworzeń: 573
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały:
1)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
5.Zakończenie obrad XXI Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad