Sesja Rady w dniu piątek, 2 września 2022

Rada Gminy Lubartów
Czas publikacji: 209 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:19
Liczba odtworzeń: 358
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie Sesji.
10:032. Stwierdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
10:084. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów.
10:115. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubartów.
10:246. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
10:247. Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad