XLV Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 31 sierpnia 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 1 września 2022
Długość nagrania: 01:18:38
Liczba odtworzeń: 589
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Ochotnicza Straż Pożarna - informacja o działalności operacyjnej, statystyki, potrzeby
6.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na Uchwałę Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041
10.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń
11.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12.Zapytania i wolne wnioski
13.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad