LIV Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 31 sierpnia 2022

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 1 września 2022
Długość nagrania: 03:51:16
Liczba odtworzeń: 1310
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

19:061.Otwarcie obrad.
20:402.Informacja Burmistrza dotycząca przygotowania spółki miejskiej MPEC Giga do sezonu grzewczego i kolejnych podwyżek za energię cieplną.
21:383.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyżek za energię cieplną.
22:514.Wolne wnioski i zapytania.
22:515.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad