Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 grudnia 2019

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 98 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 04:08:32
Liczba odtworzeń: 677
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:041.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie quorum.
12:172.Przyjęcie porządku obrad.
14:233.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawach:
12:23a)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1807/6 położonej w Rogoźnie.
13:01b)zajęcie stanowiska w sprawie drogi S11
13:04c)delegowanie przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa,
14:23d)zmian w budżecie gminy Rogoźno na rok 2019,
14:23e)zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037
4.Przyjęcie planu pracy na rok 2020:
14:31a)Rady Miejskiej
14:35b)Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,
14:42c)Komisji Gospodarki, Finansów i Rolictwa,
14:50d)Komisji Rewizyjnej,
14:57e)Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16:085.Wolne głosy i wnioski.
16:106.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad